TimePass 2

Share

TimePass 2

Review: Timepass 2 [TP2] (2015
Produced By : Nitin Keni, Nikhil Sane, Meghana Jadhav
Directed By : Ravi Jadhav
Star Cast : Priyadarshan Jadhav, Priya Bapat, Prathamesh Parab, Ketaki Mategaonkar, Sandeep Pathak, Nayan Jadhav, Sameer Khandekar, Bhalchandra Kadam, Vaibhav Mangale, Chinmay Kelkar, Aarti Wadagbalkar, Kshiti Jog, Urmila Kanitkar, Bhushan Pradhan, Uday Sabnis, Sampada Jogalekar, Supriya Pathare, Shashank Kevale.
Written By : Ravi Jadhav, Kshitij Patwardhan, Priyadarshan Jadhav
Music : Chinar & Mahesh
Genre : Romance, Drama
Release Date : 1st May 2015
Duration : 2hr 23 minutes

Rating : 7/10

images:

2TimePass 2TimePass 2
TimePass 2
TimePass 2
TimePass 2
4
TimePass 2

1

Share
Share
Share